06-07-2020

De drie labels van Jump Movement

Door: Nikita Hurkmans

De Jump Movement filosofie vertaalt zich in een methodiek die op een eenvoudige, laagdrempelige en concrete manier individuen binnen organisaties rondom een collectief doel in beweging brengt. De methode gaat uit van de eigen kracht en motivatie van personen en maakt hen persoonlijk verantwoordelijk en trots op hun eigen ontwikkeling. Deze filosofie is de basis van alles wat wij doen. Binnen de drie labels OrganisatieontwikkelingSocial Impact en Persoonlijk Leiderschap lees je meer over onze projecten. Elk label kent verschillende toepassingen van de filosofie methode. Inmiddels hebben ruim 500.000 mensen wereldwijd Jump Movement mogen ervaren tijdens grootschalige meerjarige projecten, binnen hun organisatie of in hun eentje, bijvoorbeeld bij ministeries, zorgverleners of gewoon aan de keukentafel.

Organisatieontwikkeling
De projecten van ons label ‘Organisatieontwikkeling’ zorgen ervoor dat medewerkers aangehaakt zijn, zodat de motivatie om te bewegen echt vanuit henzelf kan komen. Zij zetten stappen en gaan mee voorwaarts. Hoe? Door eenvoudige en zelforganiserende sessies, gebaseerd op de Jump Movement methodiek zoals ons Betrokken Teams Programma. Dit interactieve programma is ontworpen als een interactieve manier om binnen teams meer verbinding en beweging op weg naar de gezamenlijke missie en strategie te realiseren. Klik hier voor meer informatie over Betrokken Teams!

Social Impact
‘Hoe kunnen we mensen in kwetsbare posities het gevoel geven dat ze ertoe doen en ook mee kunnen doen?’ Deze vraag is de brandstof voor onze projecten die onder ons Social Impact label vallen. Onze projecten raken het probleemoplossend vermogen van mensen direct aan. We creëren een veilige ruimte waar iedereen zich gelijkwaardig voelt. In onze Social Impact programma’s bereikten we duizenden mensen. Deze programma's zijn altijd maatwerk, vanzelfsprekend vanuit de Jump Movement filosofie. 

Persoonlijk leiderschap
Eigenlijk kun je niet-niet groeien. In elk moment van de dag zit wel een gelegenheid om te reflecteren en te ontwikkelen. Binnen ons label Persoonlijk Leiderschap bieden we een drietal mogelijkheden aan die op persoonlijk niveau leiden tot reflectie, daadkracht en beweging. Het helpt je om het stuur in eigen hand te houden en bewust te blijven van de stappen die nodig zijn voor groei. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De Daily Reflection voorziet in een dagelijks moment van reflecteren en afstemmen op de stappen voor die dag of week. Je kunt dagelijks op twee momenten meedoen. Klik hier voor meer informatie.
  • In de jaarlijkse Big Reflection Day blikken we terug op het jaar en voorwaarts naar het nieuwe jaar. Ook in 2021 kun je weer meedoen, meer info volgt.
  • Tijdens de bijzondere Niet-Doen-Week, dompelen we ons onder in een persoonlijk onderzoek in het kader van eigen verantwoordelijkheid, zelfreflectie en plannen maken. Dit doen we op een inspirerende locatie in binnen of buitenland. 

Wij geloven dat iedereen in de wereld ooit een Jump moet hebben ervaren. Ons draaiboek is en blijft daarom gratis de downloaden en te gebruiken via de Jump Movement app.