06-07-2020

Het 'NU' levert je een compliment op.

Door: Ineke Hurkmans

Wie was ooit in staat om het verleden te veranderen? Wie was ooit bij machte om de toekomst te bepalen? Niemand toch? En hoe interessant is het dan dat zoveel mensen zich bezighouden met dat wat er gebeurde in het verleden of over wat er nog komt.

In de Jump Movement methodiek is de derde stap de stap die gaat over: Wie ben je nu? Gewoon delen hoe het echt is, hoe je je nu voelt, wat er nu speelt en wat je nu bezighoudt. Eerlijk, open. Zonder dat iemand daar een mening over geeft of vertelt wat je wel of niet moet doen. Geen adviezen, geen ‘verhalen overnemen’. Enkel en alleen maar luisteren. Hoe dramatisch, blij of zwaarmoedig je verhaal ook is, de anderen luisteren terwijl de timer tikt. Want dit is jouw tijd van NU.

En als die tijd voorbij is, komt er een compliment. Een warm hart-vullend compliment zonder verborgen advies. Geen komma met een tip of goede raad erachter. Alleen een compliment. ‘’wat straal je als je dit zegt’’, of ‘’wat ben je dapper om dit te delen’’, en ‘’wat durf jij je uit te spreken over wat je echt voelt’’. Maar ook, ‘’wat durf jij stappen te zetten’’ en ‘’wat ben jij mooi als je kwetsbaar bent’’.

En het resultaat? Degene die sprak voelt zich gezien, gehoord, erkend en gewaardeerd. Aandacht voor de volle 100%. Onbetaalbare aandacht. En dat leidt direct en onvermijdelijk tot ontspanning, meer veiligheid, ruimte én in beweging komen.

Meer weten over hoe dit resultaat effect kan hebben in bijvoorbeeld jouw team van collega’s? Neem contact met ons op via info@jumpmovement.com of klik hier voor meer informatie.

Groet,

Ineke Hurkmans
Founder Jump Movement