Collegiaal Support

Aan de slag met Jump Movement
Je kunt meteen beginnen

Al gingen je voor

Collegiaal Support Systeem

Collegiale support of ook bekend als intervisie is niet weg te denken in teams en onder professionals. Jump Movement helpt organisaties om een methode in huis te nemen die zorgt voor verbinding en afstemming in een veilige ruimte met een 100% interactieve en gelijkwaardige benadering. In meer traditionele intervisievormen wordt vaak gewerkt met 1 casus. Eén teamlid werkt aan haar of zijn onderwerp en de anderen geven uitgebreid commentaar of advies. Het werkt vaak overweldigend voor die ene medewerker.

Binnen het Jump Movement Collegiaal Support Systeem werken we met thema’s die iedereen aangaat en werkt elke collega in elke sessie met datgene wat voor haar of hem van belang is om te onderzoeken. Dat maakt alles gelijkwaardiger en veel meer zelforganiserend en bekrachtigend voor personen.

De toepassing:

  1. Jump Movement gaat uit van de eigen kracht en motivatie van personen en maakt hen persoonlijk verantwoordelijk en trots op hun eigen ontwikkeling.
  2. De Jump Movement methode is een gestructureerd gesprek waarbij 7 eenvoudige stappen worden doorlopen. De sessie wordt begeleid door een Jumpstarter, dat is in beginsel een van de Jump Movement Certified Professionals en binnen het Collegiaal Support Systeem leiden we altijd medewerkers op om de rol van Jumpstarter te nemen.
  3. Daarna volgt een 'achter de schermen begeleiding' door de Certified Pro  van Jump Movement.

Uiteindelijk brengt het deelnemers tot meer verbinding met zichzelf en elkaar, er ontstaat meer betrokkenheid en actie richting een al dan niet gezamenlijke richting.

Meer weten? Volg de link in onze shop om een offerte aan te vragen.